Dịch vụ PDF. In Email

 

- Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp

 

- Thiết kế Luồng tàu và hệ thống báo hiệu hàng hải cho tàu ra vào trên tuyến luồng hàng hải công cộng, luồng chuyên dùng, ra vào khu vực Cảng

 

- Thiết kế Tổ chức thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình an toàn giao thông đường thủy, công trình thi công nạo vét, san lấp …

 

 - Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, các công trình thi công Cảng, đường thủy, hệ thống phao tiêu, báo hiệu hàng hải. Thi công nạo vét luồng lạch, khu vực neo đậu tàu, duy tu luồng đường thủy cho tàu ra vào an toàn

 

- Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng, công trình giao thông đường thủy, các công trình phục vụ an toàn giao thông đường thủy

 

- Tư vấn Giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, các công trình giao thông đường thủy, công trình thi công nạo vét, san lấp mặt bằng …

 

- Đo vẽ bản đồ chuyên đề các loại tỷ lệ cho luồng tàu biển, vùng neo đậu tàu, vùng thủy diện Cảng … trên sông, ven biển và các vùng Hải đảo xa bờ …

 

- Rà tìm phát hiện chướng ngại vật hàng hải bằng cáp hoặc thiết bị SideScan Sonar cùng đội ngũ thợ lặn chuyên nghiệp.

 

- Thanh thải các chướng ngại vật ảnh hưởng đến an toàn đường thủy

 

- Lập và tính toán khối lượng nạo vét theo các Quy trình, quy phạm hiện đang được áp dụng.

 

- Làm các thủ tục hoàn công, thủ tục nghiệm thu công trình.